Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Việt Nam gắn liền với lục địa và đại dương nào sau đây?

Câu 233144: Việt Nam gắn liền với lục địa và đại dương nào sau đây?

A. Á và Thái Bình Dương   

B. Á và Ấn Độ Dương  

C. Á-Âu, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương

D. Á-Âu và Thái Bình Dương

Câu hỏi : 233144
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Việt Nam nằm ở rìa đông nam lục địa Á – Âu và giáp Thái Bình Dương (xem Atlat trang 4)

  => Chọn đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com