Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thách thức lớn nhất của nền kinh tế nước ta khi nằm trong khu vực có nền kinh tế phát triển năng động là:

Câu 233156: Thách thức lớn nhất của nền kinh tế nước ta khi nằm trong khu vực có nền kinh tế phát triển năng động là:

A. Phải nhập khẩu nhiều hàng hóa, công nghệ, kĩ thuật tiên tiến.

B. Gia công hàng xuất khẩu với giá rẻ.

C. Nhiều lao động có tay nghề cao đi tham gia lao động hợp tác quốc tế.

D. Cạnh tranh quyết liệt trên thị trường khu vực và quốc tế.

Câu hỏi : 233156
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ngoài những thuận lợi của vị trí địa lí nước ta, khi nằm trong khu vực có nền kinh tế phát triển năng động, nước ta cũng phải đối mặt với nhiều thách thức đặc biệt là sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường khu vực và quốc tế

  => Chọn đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com