Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Trong các cặp bất phương trình sau, cặp bất phương trình nào tương đương với nhau?

Câu 234102:  Trong các cặp bất phương trình sau, cặp bất phương trình nào tương đương với nhau?

A. \(2x-1>0\)       và \(3x-2<2x+1\)                     

B. \(x+1<2x-3\) và \(-x+3>7-2x\)                         

C.  \(\frac{1}{2}x-2>3+x\) và    \(x-2>2x\)                  

D.    \(x-\frac{2}{5}<x+1\) và \(x+4>x+5\)

Câu hỏi : 234102

Phương pháp giải:

- Hai bất phương trình tương đương có cùng tập nghiệm.


- Tìm x  theo a áp dụng quy tắc chuyển vế
- Vì 2 bất phương trình tương đương nên đưa về nghiệm x để tìm a. 

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét từng đáp án:

  +) Đáp án A: \(\left\{ \begin{align}  & \left( 1 \right):2x-1>0\Leftrightarrow x>\frac{1}{2} \\  & \left( 2 \right):\ 3x-2<2x+1\Leftrightarrow x<3 \\ \end{align} \right.\Rightarrow \) hai bất phương trình không tương đương với nhau.

  +) Đáp án B: \(\left\{ \begin{align}  & \left( 1 \right):\ x+1<2x-3\Leftrightarrow -x<-4\Leftrightarrow x>4 \\  & \left( 2 \right):\ -x+3>7-2x\Leftrightarrow x>4 \\\end{align} \right.\Rightarrow \) hai bất phương trình tương đương với nhau.

  +) Đáp án C: \(\left\{ \begin{align}  & \left( 1 \right):\ \frac{1}{2}x-2>3+x\Leftrightarrow \frac{1}{2}x<-5\Leftrightarrow x<-10 \\  & \left( 2 \right):\ x-2>2x\Leftrightarrow x<-2 \\ \end{align} \right.\Rightarrow \) hai bất phương trình không tương đương với nhau.

  +) Đáp án D: \(\left\{ \begin{align}  & \left( 1 \right):\ x-\frac{2}{5}<x+1\Leftrightarrow 0x<\frac{7}{5}\Rightarrow bpt\ VSN \\  & \left( 2 \right):\ x+4>x+5\Leftrightarrow 0x>1\Rightarrow \ bpt\ \ VN \\ \end{align} \right.\Rightarrow \) hai bất phương trình không tương đương.

   

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com