Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho khối lăng trụ có thể tích \(V\), diện tích đáy là \(B\) và chiều cao \(h\). Tìm khẳng định đúng?

Câu 234187: Cho khối lăng trụ có thể tích \(V\), diện tích đáy là \(B\) và chiều cao \(h\). Tìm khẳng định đúng?

A.  \(V=\dfrac{1}{3}Bh.\)                              

B.  \(V=\sqrt{Bh}.\)                                                                    

C.  \(V=Bh.\)                                                                               

D.  \(V=3Bh.\)

Câu hỏi : 234187

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính thể tích khối lăng trụ \(V=Bh\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thể tích khối lăng trụ \(V=Bh\).

  Chọn: C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com