Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giải phương trình \({{2}^{{{x}^{2}}-3x}}=1\).

Câu 234189: Giải phương trình \({{2}^{{{x}^{2}}-3x}}=1\).

A.  \(x=0;\,x=-3.\)            

B.  \(x=0;\,x=3.\)                         

C.  \(x=1;x=3.\)                           

D.  \(x=1;\,x=2.\)

Câu hỏi : 234189
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({2^{{x^2} - 3x}} = 1 \Leftrightarrow {x^2} - 3x = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x = 3\end{array} \right.\)

  Chọn: B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com