Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm chu kì của hàm số \(f(x)=\sin \frac{x}{2}+2\cos \frac{3x}{2}\).

Câu 234241: Tìm chu kì của hàm số \(f(x)=\sin \frac{x}{2}+2\cos \frac{3x}{2}\).

A.  \(5\pi .\)                                              

B.  \(\frac{\pi }{2}.\)                                          

C.  \(4\pi .\)                                              

D.  \(2\pi .\)

Câu hỏi : 234241

Phương pháp giải:

Hàm số \(y=\sin \,x,\,\,\,\,y=\cos \,x\) có chu kì \(T=2\pi \)


Hàm số \(y=\tan \,x,\,\,\,y=\cot \,x\) có chu kì  \(T=\pi \)


Hàm số \(y=A\sin (ax+b)+B\), \(y=A\cos (ax+b)+B\) có chu kì \(T=\frac{2\pi }{a}\)


Hàm số \(y=A\tan (ax+b)+B\), \(y=A\cot (ax+b)+B\) có chu kì \(T=\frac{\pi }{a}\)

 • Đáp án : C
  (12) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hàm số \(y=\sin \frac{x}{2}\) có chu kì \({{T}_{1}}=\frac{2\pi }{\frac{1}{2}}=4\pi \).

  Hàm số \(y=\cos \frac{3x}{2}\)có chu kì \({{T}_{2}}=\frac{2\pi }{\frac{3}{2}}=\frac{4\pi }{3}\).

  Suy ra, \(f(x)=\sin \frac{x}{2}+2\cos \frac{3x}{2}\) có chu kì là: \(4\pi .\)

  Chọn: C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com