`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mức thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng ở nước ta rất chênh lệch là do

Câu 234795: Mức thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng ở nước ta rất chênh lệch là do

A. có sự khác biệt về nguồn tài nguyên thiên nhiên và quy mô dân số giữa các vùng

B. sự chênh lệch lớn về quy mô dân số và trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng

C. lịch sử khai thác lãnh thổ giữa các vùng sớm muộn khác nhau

D. chính sách đầu tư có trọng điểm của Nhà nước vào các vùng dễ sinh lợi nhuận

Câu hỏi : 234795
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thu nhập bình quân đầu người = tổng thu nhập/ số dân

  =>        + Thu nhập bình quân đầu người phụ thuộc vào quy mô dân số của mỗi vùng, mỗi địa phương;

              + Thu nhập bình quân đầu người phụ thuộc tổng thu nhập của vùng đó, nghĩa là phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế - xã hội của vùng; những vùng có trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao tạo ra tổng thu nhập lớn và thu nhập bình quân đầu người thường cao

  => Chọn đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com