Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong khu vực kinh tế công nghiệp- xây dựng có xu hướng

Câu 234826: Trong khu vực kinh tế công nghiệp- xây dựng có xu hướng

A.  Giảm tỷ trọng công nghiệp chế biến.

B. Tăng tỷ trọng công nghiệp khai thác.

C. Đa dạng hóa sản phẩm và tăng hiệu quả đầu tư.

D. Tăng các loại sản phẩm có giá thành và chất lượng thấp để nâng cao cạnh tranh.

Câu hỏi : 234826
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ở khu vực II, công nghiệp đang có xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành và đa dạng hóa sản phẩm… tăng hiệu quả đầu tư ( sgk trang 83)

  => Chọn đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com