Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tham dự Hội nghị Ianta là nguyên thủ ba cường quốc trụ cột trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít gồm:

 

Câu 235078: Tham dự Hội nghị Ianta là nguyên thủ ba cường quốc trụ cột trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít gồm:


 

A.  Anh, Pháp, Mỹ.

B. Liên Xô, Mỹ, Anh.

C. Liên Xô, Mỹ, Trung Quốc.

D. Nga, Mỹ, Anh.

Câu hỏi : 235078

Phương pháp giải:

Sgk trang 4.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ ngày 4 đến 11/2/1945, nguyên thủ của 3 cường quốc là I. Xtalin (Liên Xô), Ph. Rudoven (Mĩ) và U. Sớcsin (Anh) họp hội nghị quốc tế ở I-an-ta (Liên Xô) để thỏa thuận việc giải quyết những vấn đề bức thiết sau chiến tranh và hình thành một trật tự thế giới mới.

  Chọn đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com