Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình chóp có 20 cạnh. Tính số mặt của hình chóp đó.

Câu 235233: Cho hình chóp có 20 cạnh. Tính số mặt của hình chóp đó.

A. 20                                            

B. 11                                            

C. 12                                          

D.   10

Câu hỏi : 235233

Phương pháp giải:

+) Hình chóp có đáy là đa giác đáy n cạnh thì có \(n+1\) đỉnh, có \(n+1\) mặt và có \(2n\) cạnh.


+) Theo hệ thức Ơ-le ta có: Số đỉnh + Số mặt = Số cạnh +2.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giả sử hình chóp có đa giác đáy n cạnh \(\Rightarrow \) hình chóp có \(n+1\) đỉnh, \(n+1\) mặt và \(2n\) cạnh.

  Theo hệ thức Ơ-le ta có: Số đỉnh + Số mặt = Số cạnh + 2.

  \(\begin{align}  & \Rightarrow n+1+n+1=20+2 \\  & \Leftrightarrow 2n=20 \\  & \Leftrightarrow n=10. \\ \end{align}\)

  Vậy hình chóp có 11 mặt.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com