Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trật tự hai cực Ianta hoàn toàn tan rã khi

 

Câu 235987: Trật tự hai cực Ianta hoàn toàn tan rã khi


 

A. Tổ chức Hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động.

B. Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.

C. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ.

D. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) giải thế.

Câu hỏi : 235987

Phương pháp giải:

suy luận.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trật tự hai cực Ianta tan rã vào năm 1991, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô chính thức sụp đổ.

  -  Đáp án A: biểu hiện sự sụp đổ của Liên Xô.

  -  Đáp án B: là dấu hiệu tích cực trong quan hệ quốc tế, tạo điều kiện cho sự  phát triển của Liên Xô chứ không đưa đến sự sụp đổ của Liên Xô.

  -   Đáp án D: biểu hiện sự sụp đổ của Liên Xô.

  Chọn đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com