Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mục đich nào của Liên hợp quốc làm cho các nước xích lại gần nhau?

 

Câu 235990: Mục đich nào của Liên hợp quốc làm cho các nước xích lại gần nhau?


 

A. Tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc.

B. Thúc đẩy quan hệ thương mại tự do.

C. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

D. Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc.

Câu hỏi : 235990

Phương pháp giải:

suy luận.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mục đích hoạt động của Liên hợp quốc bao gồm:

  - Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

  - Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trong nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

  Trong đó nguyên tắc thứ hai tạo ra mối quan hệ giữa các quốc gia thêm xích lại gần nhau hơn, đó là việc đảm bảo lợi ích cho tất cả các quốc gia.

  Chọn đáp án: D

  Chú ý:

  Hiện nay, Liên hợp quốc vẫn đống vai trò quan trong trọng việc phát triển mối quan hệ hữu nghị này. 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com