`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một trong những Nghị quyết của Hội nghị Ianta về kết thúc nhanh chóng chiến tranh ở châu Âu và châu Á – Thái Bình Dương, ba cường quốc đã thống nhất

Câu 235991: Một trong những Nghị quyết của Hội nghị Ianta về kết thúc nhanh chóng chiến tranh ở châu Âu và châu Á – Thái Bình Dương, ba cường quốc đã thống nhất

A.  sử dụng bom nguyên tử để tiêu diệt phát xít Nhật.

B. Hồng quân Liên Xô nhanh chóng tấn công tận sào huyệt của phát xít Đức ơ Beclin.

C.  tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật

D. tiêu diệt mầm mống của chủ nghĩa phát xít.

Câu hỏi : 235991

Phương pháp giải:

sgk trang 4, suy luận.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hội nghị Ianta được họp để giải quyết các vấn đề cấp bách:

    - Việc nhanh chóng đánh bại phát xít.

  - Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.

  - Việc phân chia thành quả chiến thắng.

  Muôn nhanh chóng kết thúc chiến tranh thì trước tiên các nước Đồng minh phải tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít trước. Để thực hiện mục tiêu này, ba cường quốc (Liên Xô, Mĩ, Anh) đã thống nhất tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.

  Chọn đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com