Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên nhân chủ yếu để ngành nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt phát triển mạnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long :

Câu 237364: Nguyên nhân chủ yếu để ngành nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt phát triển mạnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long :

A. Có hai mặt giáp biển, ngư trường lớn.

B.  Có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

C. Có nguồn tài nguyên thuỷ sản phong phú.

D. Ít chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Câu hỏi : 237364
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sông suối, kênh rạch, ao hồ, các ô trũng ở đồng bằng là nơi có thể nuôi thả cá, tôm nước ngọt, vì thế Đồng bằng sông Cửu Long có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt là thế mạnh để ngành nuôi trồng thủy sản phát triển

  => Chọn đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com