Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cacbon phản ứng được với nhóm chất nào sau đây?

Câu 238137: Cacbon phản ứng được với nhóm chất nào sau đây?

A. Fe2O3, Ca, CO2, H2, HNO3 đặc, H2SO4 đặc    

B. CO2, Al2O3, Ca, CaO, HNO3 đặc, H2SO4 đặc

C. Fe2O3, MgO, CO2, HNO3, H2SO4 đặc       

D. CO2, H2O, HNO3 đặc, H2SO4 đặc, CaO

Câu hỏi : 238137
Phương pháp giải:

* Tính oxi hóa:


- Tác dụng với kim loại (vd: Ca...)


- Tác dụng với hidro


* Tính khử


- Tác dụng với phi kim (O2)


- Tác dụng với hợp chất oxi hóa (HNO3, H2SO, KClO3, oxit của kim loại, CO2...)


Chú ý: C chỉ khử được oxit của các kim loại đứng sau nhôm trong dãy hoạt động hóa học của kim loại

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. Tất cả đều phản ứng với C

  Cacbon chỉ khử được oxit của các kim loại đứng sau nhôm trong dãy hoạt động hóa học của kim loại

  B. Có Al2O3, CaO ⟹ loại

  C. Có CaO ⟹ loại

  D. MgO ⟹ loại

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com