Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một học sinh dùng cân và đồng hồ đếm giây để đo độ cứng của lò xo. Dùng cân để cân vật nặng khối lượng m = 100g ± 2%. Gắn vật vào lò xo và kích thích cho con lắc dao động rồi dùng đồng hồ đếm giây đo thời gian của một dao động cho kết quả T = 2s ± 2%. Bỏ qua sai số của π (coi như bằng 0). Sai số tương đối của phép đo là:


Câu 239694: Một học sinh dùng cân và đồng hồ đếm giây để đo độ cứng của lò xo. Dùng cân để cân vật nặng khối lượng m = 100g ± 2%. Gắn vật vào lò xo và kích thích cho con lắc dao động rồi dùng đồng hồ đếm giây đo thời gian của một dao động cho kết quả T = 2s ± 2%. Bỏ qua sai số của π (coi như bằng 0). Sai số tương đối của phép đo là:
A.  1%

B. 5%

C.  6%

D.  4%

Câu hỏi : 239694

Phương pháp giải:

Phương pháp:Áp dụng công thức tính sai số trong thực hành thí nghiệm

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án C

  Cách giải:

  m = 100g ± 2%

  T = 2s ± 2%

  Ta có:

  $\eqalign{
  & T = 2\pi \sqrt {{m \over k}} \to k = {{4{\pi ^2}m} \over {{T^2}}} \cr
  & \to \ln k = \ln \left( {{{4{\pi ^2}m} \over {{T^2}}}} \right) \to {{dk} \over k} = {{dm} \over m} + 2{{dT} \over T} \cr
  & \to \Delta k = k\left( {{{\Delta m} \over m} + 2{{\Delta T} \over T}} \right) \cr} $

  Ta có: $k = \frac{{4{\pi ^2}m}}{{{T^2}}} = \frac{{4{\pi ^2}.0,1}}{{{2^2}}} = 1N/m$

  $ \to \Delta k = k\left( {\frac{{\Delta m}}{m} + 2\frac{{\Delta T}}{T}} \right) = 1\left( {2\%  + 2.2\% } \right) = 6\% $

  => Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com