Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong mạch dao động có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của một bản tụ là \({Q_0}\) và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là \({I_0}\). Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng \(\frac{{{I_0}}}{n}\) thì điện tích một bản của tụ có độ lớn:

Câu 239695: Trong mạch dao động có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của một bản tụ là \({Q_0}\) và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là \({I_0}\). Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng \(\frac{{{I_0}}}{n}\) thì điện tích một bản của tụ có độ lớn:

A. \(q = {Q_0}\frac{{\sqrt {2{n^2} - 1} }}{n}\)

B. \(q = {Q_0}\frac{{\sqrt {{n^2} - 1} }}{{2n}}\)

C. \(q = {Q_0}\frac{{\sqrt {2{n^2} - 1} }}{{2n}}\)

D. \(q = {Q_0}\frac{{\sqrt {{n^2} - 1} }}{n}\)

Câu hỏi : 239695

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức vuông pha: \({\left( {\frac{q}{{{Q_0}}}} \right)^2} + {\left( {\frac{i}{{{I_0}}}} \right)^2} = 1\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tại \(i = \frac{{{I_0}}}{n}\) ta có:

  \(\begin{array}{l}
  {\left( {\frac{q}{{{Q_0}}}} \right)^2} + {\left( {\frac{i}{{{I_0}}}} \right)^2} = 1 \Rightarrow {\left( {\frac{q}{{{Q_0}}}} \right)^2} + {\left( {\frac{{\frac{{{I_0}}}{n}}}{{{I_0}}}} \right)^2} = 1\\
  \Leftrightarrow {\left( {\frac{q}{{{Q_0}}}} \right)^2} = 1 - \frac{1}{{{n^2}}} \Rightarrow q = {Q_0}\sqrt {\frac{{{n^2} - 1}}{{{n^2}}}}
  \end{array}\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com