Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình nào sau đây có nhiều trục đối xứng nhất ?

Câu 241534: Hình nào sau đây có nhiều trục đối xứng nhất ?

A.  Hình thoi                               

B.  Hình vuông                            

C.  Hình elip                                

D.  Hình tròn.

Câu hỏi : 241534

Phương pháp giải:

Liệt kê các trục đối xứng của từng hình.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hình thoi có 2 trục đối xứng.

  Hình vuông có 4 trục đối xứng.

  Elip có 2 trục đối xứng

  Hình tròn có vô số trục đối xứng là các đường thẳng đi qua tâm.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com