Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tam giác \(ABC\) có độ dài các cạnh tương ứng là \(3;4;5\). Phép dời hình biến tam giác \(ABC\) thành tam giác gì?

Câu 242487: Cho tam giác \(ABC\) có độ dài các cạnh tương ứng là \(3;4;5\). Phép dời hình biến tam giác \(ABC\) thành tam giác gì?

A. Tam giác đều

B. Tam giác vuông

C. Tam giác vuông cân

D. Tam giác cân

Câu hỏi : 242487

Phương pháp giải:

Phép dời hình biến một tam giác thành tam giác bằng nó.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \({3^2} + {4^2} = {5^2} \Rightarrow \Delta ABC\) là tam giác vuông (Pi-ta-go đảo).

  Phép dời hình biến một tam giác thành tam giác bằng nó nên phép dời hình biến tam giác vuông \(ABC\) thành tam giác vuông.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com