Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặc điểm nền kinh tế Mĩ từ năm 1991 đến năm 2000 là

Câu 244604: Đặc điểm nền kinh tế Mĩ từ năm 1991 đến năm 2000 là

A. tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

B. bắt đầu phục hồi và phát triển.

C. khủng hoảng nghiêm trọng.

D. trải qua những đợt suy thoái ngắn.

Câu hỏi : 244604

Phương pháp giải:

Sgk trang 45.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong suốt thập kỉ 90, tuy có trải qua những đợt suy thoái ngắn nhưng kinh tế Mĩ vẫn đứng đầu thế giới.

  Chọn đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com