Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số có năm chữ số khác nhau từng đôi một?

Câu 246715: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số có năm chữ số khác nhau từng đôi một?

A.  3125                          

B.  120                             

C. 96                                          

D.  2500

Câu hỏi : 246715
Phương pháp giải:

Gọi số có 5 chữ số đôi một khác nhau là \(\overline{abcde}\,\,\left( a\ne 0;\,\,a\ne b\ne c\ne d\ne e\right)\)


Tìm số cách chọn của lần lượt từng chữ số sau đó áp dụng quy tắc nhân.

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi số có 5 chữ số đôi một khác nhau là \(\overline{abcde}\,\,\left( a\ne 0;\,\,a\ne b\ne c\ne d\ne e \right)\)

  Số cách chọn chữ số a là 4 cách.

  Số cách chọn bốn chữ số còn lại là 4! = 24 cách.

  Vậy có tất cả 4.24 = 96 cách.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com