Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một đoạn mạch mã gốc của gen cấu trúc thuộc vùng mã hóa có 5 bộ ba:

                        5’…AAT ATG AXG GTA GXX…3’

Thứ tự các bộ ba:     1      2       3       4       5

Phân tử tARN  mang bộ ba đối mã 3’GXA5’ giải mã cho bộ ba thứ mấy trên đoạn gen trên ?

Câu 250528: Một đoạn mạch mã gốc của gen cấu trúc thuộc vùng mã hóa có 5 bộ ba:


                        5’…AAT ATG AXG GTA GXX…3’


Thứ tự các bộ ba:     1      2       3       4       5


Phân tử tARN  mang bộ ba đối mã 3’GXA5’ giải mã cho bộ ba thứ mấy trên đoạn gen trên ?

A. Bộ ba thứ 2  

B. Bộ ba thứ 3

C. Bộ ba thứ 5 

D. Bộ ba thứ 4

Câu hỏi : 250528

Phương pháp giải:

sử dụng nguyên tắc bổ sung: A –U; G-X , X- G, T-A

 • Đáp án : B
  (7) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc mạch mã gốc:        5’…AAT ATG AXG GTA GXX …3’

  Trình tự mARN tương ứng: 3’…UUA UAX UGX XAU XGG…5’

  Mà bộ ba đối mã là 3’GXA 5’ => giải mã cho bộ ba thứ  3 : 5’XGU3’

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com