Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mã di truyền mang tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một Axitamin trừ 2 cođon  nào sau đây :

Câu 250951: Mã di truyền mang tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một Axitamin trừ 2 cođon  nào sau đây :

A. 3’AUG5’, 3’UUG5’

B. 3’AUG5’, 3’UGG5’

C. 3’GUA5’, 5’UGG3’

D. 5’UXA3’, 5’UAG3’

Câu hỏi : 250951
 • Đáp án : C
  (9) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mã di truyền đọc chiều trực tiếp trên mARN theo chiều 5’ đến 3’ và 2 cô đon là AUG và UGG là  2 codon duy nhất  mã hóa cho acidamin là Methionin và Triptophan. Ngoài ra không có acid amin nào mã hóa cho 2 acid amin trên

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com