Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về gen cấu trúc :

Câu 250952: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về gen cấu trúc :

A. Phần lớn các gen của sinh vật nhân thực có vùng mã hóa không liên tục , xem kẽ các đoạn mã hóa axit amin là các đoạn không mã hóa axit amin.

B. Mỗi gen mã hóa protein điển hình gồm ba vùng trình tự nucleotit : vùng điều hoà , vùng mã hóa , vùng kết thúc .

C. Gen không phân mảnh là các gen có vùng  mã hóa liên tục , không chứa các đoạn không mã hóa axit ( intron).

D. Vùng điều hòa nằm ở đầu 5’ của mạch mã gốc của gen , mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.

Câu hỏi : 250952
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D sai vùng điều hoà của gen nằm ở đầu 3’ của mạch mã gốc

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com