Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một đoạn gen có trình tự nuclêôtit là 3’AGXTTAGXA5’. Trình tự các nuclêôtit  trên mạch bổ sung của đoạn Gen trên là:

Câu 250954: Một đoạn gen có trình tự nuclêôtit là 3’AGXTTAGXA5’. Trình tự các nuclêôtit  trên mạch bổ sung của đoạn Gen trên là:

A. 3’TXGAATXGT5’ 

B. 5’AGXTTAGXA3’. 

C. 5’TXGAATXGT3’.

D. 5’UXGAAUXGU3’.

Câu hỏi : 250954

Phương pháp giải:

- Các nuclêôtit trên 2 mạch của gen liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung: A với T, G với X.


- 2 mạch của gen luôn ngược chiều nhau.

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo nguyên tắc bổ sung, ta có:

  Mạch gốc:                          3’AGXTTAGXA5’

  Mạch bổ sung:                   5’TXGAATXGT3’

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com