Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình chóp \(S.ABC\) có đường cao \(SA=2a\), tam giác \(ABC\) vuông tại \(C\) có \(AB=2a,\,\,\widehat{CAB}={{30}^{0}}\). Khi đó cosin của góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) là:

Câu 252551: Cho hình chóp \(S.ABC\) có đường cao \(SA=2a\), tam giác \(ABC\) vuông tại \(C\) có \(AB=2a,\,\,\widehat{CAB}={{30}^{0}}\). Khi đó cosin của góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) là:

A.  \(\frac{\sqrt{6}}{7}\)                                   

B.  \(\frac{\sqrt{21}}{7}\).                                  

C.  \(\frac{\sqrt{3}}{7}\).                        

D.  \(\frac{\sqrt{7}}{7}\).

Câu hỏi : 252551
Phương pháp giải:


- Cách xác định góc giữa hai mặt phẳng:


Gọi a’ là hình chiếu vuông góc của a trên mặt phẳng (P).


Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) là góc giữa đường thẳng a và a’.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tam giác \(ABC\) vuông tại \(C\) có \(AB=2a,\,\,\widehat{CAB}={{30}^{0}}\)

  \(\Rightarrow AC=AB\cos \widehat{A}=2a.\cos {{30}^{0}}=2a.\frac{\sqrt{3}}{2}=a\sqrt{3}\).

  Tam giác SAC vuông tại A \(\Rightarrow SC=\sqrt{S{{A}^{2}}+A{{C}^{2}}}=\sqrt{{{(2a)}^{2}}+{{\left( a\sqrt{3} \right)}^{2}}}=a\sqrt{7}\)

  Vì \(SA\bot (ABC)\Rightarrow \left( \widehat{SC,(ABC)} \right)=\left( \widehat{SC,AC} \right)=\widehat{SCA}\)

  \(\Rightarrow \cos \left( \widehat{SC,(ABC)} \right)=\cos \widehat{SCA}=\frac{AC}{SC}=\frac{a\sqrt{3}}{a\sqrt{7}}=\frac{\sqrt{21}}{7}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com