Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong quá trình dịch mã :

Câu 253101: Trong quá trình dịch mã :

A. Mỗi Riboxom có thể hoạt động trên bất kỳ loại mARN nào.

B. Mỗi axit amin đã được hoạt hóa liên kết với bất kỳ tARN nào để tạo thành phức hợp axit amin – tARN.

C. Mỗi tARN có thể vận chuyển nhiều loại axit amin khác nhau.

D. Trên mỗi mARN nhất định chỉ có một riboxom hoạt động.

Câu hỏi : 253101
 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phát biểu đúng là A
  Chọn A
  B sai, mỗi loại acid amin sẽ có 1 loại tARN đặc hiệu riêng liên kết
  C sai, 1 tARN chỉ vận chuyển được 1 acid amin
  D sai, trên 1 mARN có thể có nhiều riboxom cùng hoạt động (hình thành polixom)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com