Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các chuỗi polipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều:

Câu 253164: Các chuỗi polipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều:

A. Kết thúc bằng Met.  

B. Bắt đầu bằng axit amin Met.

C. Bắt đầu bằng foocmin-Met.

D. Bắt đầu từ một phức hợp aa-tARN.

Câu hỏi : 253164
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các chuỗi polipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều bắt đầu bằng aa Met.

  Các chuỗi polipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân sơ đều bắt đầu bằng aa foocmin-Met.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com