Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \(y=\frac{2x-3}{2x+1}\)là đường thẳng

Câu 257240:

Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \(y=\frac{2x-3}{2x+1}\)là đường thẳng

A.

 \(x=\frac{3}{2}\).                              

B.

\(x=-\frac{1}{2}\).                              

C.

 \(y=1\).                                  

D.  \(y=-\frac{1}{2}\).

Câu hỏi : 257240

Phương pháp giải:

* Định nghĩa tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \(y=f(x)\).


Nếu \(\underset{x\to {{a}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,f(x)=+\infty \,\)hoặc \(\underset{x\to {{a}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,f(x)=-\infty \,\)hoặc \(\underset{x\to {{a}^{-}}}{\mathop{\lim }}\,f(x)=+\infty \,\)hoặc \(\underset{x\to {{a}^{-}}}{\mathop{\lim }}\,f(x)=-\infty \,\)thì \(x=a\) .

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét hàm số \(y=\frac{2x-3}{2x+1}\) có: \(\underset{x\to -{{\frac{1}{2}}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,\frac{2x-3}{2x+1}=-\infty \,;\underset{x\to -{{\frac{1}{2}}^{-}}}{\mathop{\lim }}\,\frac{2x-3}{2x+1}=+\infty \,\Rightarrow \) Đồ thị hàm số có TCĐ là \(x=-\frac{1}{2}\).

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com