Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có tối đa bao nhiêu chất béo tạo thành khi đun nóng glixerol với 4 loại axit béo khác nhau?

Câu 258062: Có tối đa bao nhiêu chất béo tạo thành khi đun nóng glixerol với 4 loại axit béo khác nhau?

A. 24.

B. 12.

C. 40.

D. 64.

Câu hỏi : 258062

Phương pháp giải:

Số loại trieste được tạo từ n axit khác nhau = \(\dfrac{{{n^2}(n + 1)}}{2}\)


Chứng minh: Sử dụng xác suất.


Chất béo là A-B-C (vị trí của A và C tương đương nhau)


Giả sử chất béo tạo từ n axit béo khác nhau


TH1: Nếu A, B, C giống nhau hoàn toàn


⟹ có n cách


TH2: Nếu A, B, C khác nhau hoàn toàn


+ Chọn B có n cách


+ Chọn A, C có \(C{}_{n - 1}^2 = \dfrac{{\left( {n - 1} \right)!}}{{2!.\left( {n - 3} \right)!}} = \dfrac{{\left( {n - 1} \right) \times \left( {n - 2} \right) \times \left( {n - 3} \right) \times ... \times 2 \times 1}}{{2.\left( {n - 3} \right) \times ... \times 2 \times 1}} = \dfrac{{\left( {n - 1} \right) \times \left( {n - 2} \right)}}{2} = \dfrac{{{n^2} - 3n + 2}}{2}\)


⟹ có \(n.\dfrac{{{n^2} - 3n + 2}}{2}\)


TH3: Nếu có 2 vị trí giống nhau, 1 vị trí khác


+ Chọn 2 vị trí giống nhau có 2n cách


+ Chọn vị trí còn lại có (n-1) cách


⟹ có 2n.(n-1) cách


Vậy tổng cộng cả 3 trường hợp sẽ có: \(n + n.\dfrac{{{n^2} - 3n + 2}}{2} + 2n\left( {n - 1} \right) = \dfrac{{2n + {n^3} - 3{n^2} + 2n + 4{n^2} - 4n}}{2} = \dfrac{{{n^2}\left( {n + 1} \right)}}{2}\)

 • Đáp án : C
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

         + Với 4 loại axit béo khác nhau, ta có n = 4

         + Số loại trieste được tạo = \(\dfrac{{{n^2}(n + 1)}}{2}\) = \(\dfrac{{{4^2}(4 + 1)}}{2}\) = 40.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com