`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần dùng vừa đủ 0,06 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

Câu 258139: Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần dùng vừa đủ 0,06 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

A. 18,24 gam.

B. 17,8 gam.

C. 16,68 gam.

D. 18,38 gam.

Câu hỏi : 258139

Phương pháp giải:

ĐLBTKL:  mchất béo  + mNaOH = mmuối  + mglixerol

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nNaOH = 0,06 mol => nglixerol = 0,06/3 = 0,02 mol

  ĐLBTKL:  mchất béo  + mNaOH = mmuối  + mglixerol

                     17,24   +  0,06.40  = mmuối  +  0,02.92

  => mmuối = 17,8 gam  

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com