Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hô hấp tế bào không có vai trò nào sau đây ?

(1) Cùng cấp năng lượng cho toàn bộ hoạt động cơ thể

(2) Cùng cấp oxi cho cơ thể và thải CO2 ra môi trường ngoài

(3) Mang oxi từ cơ quan hô hấp đến cho tế bào và mang CO2 từ tế bào về cơ quan hô hấp

(4) Cùng cấp các sản phẩm trung gian cho qua trình đồng hóa các chất

Câu 258381: Hô hấp tế bào không có vai trò nào sau đây ?


(1) Cùng cấp năng lượng cho toàn bộ hoạt động cơ thể


(2) Cùng cấp oxi cho cơ thể và thải CO2 ra môi trường ngoài


(3) Mang oxi từ cơ quan hô hấp đến cho tế bào và mang CO2 từ tế bào về cơ quan hô hấp


(4) Cùng cấp các sản phẩm trung gian cho qua trình đồng hóa các chất

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Câu hỏi : 258381
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hô hấp trong : là quá trình oxi hóa các chất hữu cơ trong tế bào tới nước và CO­2 cùng cấp năng lượng cho các hoạt động sống

  Hô hấp trong không có vai trò : (2),(3)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com