Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các chất sau: lòng trắng trứng, Ala-Ala, Lys-Gly-Val, gluccozơ, glixerol, axit fomic. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu tím là

Câu 261965:

Cho các chất sau: lòng trắng trứng, Ala-Ala, Lys-Gly-Val, gluccozơ, glixerol, axit fomic. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu tím là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu hỏi : 261965

Phương pháp giải:

protein hoặc tripeptit trở lên có khả năng hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành dung


dịch màu tím. Từ đó tìm ra chất thỏa mãn đề bài.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chất hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu tím: là lòng trắng trứng, Lys-Gly-Val.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com