Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy 1,7 gam este X cần 2,52 lít oxi (đktc), chỉ sinh ra CO2 và H2O với tỉ lệ số mol nCO2 : nH2O = 2. Đun nóng 0,01 mol X với dung dịch NaOH thấy 0,02 mol NaOH tham gia phản ứng. X không có chức ete, không phản ứng với Na trong điều kiện bình thường và không khử được AgNO3, trong amoniac ngay cả khi đun nóng. Biết Mx < 140 đvC. Hãy xác định công thức cấu tạo của X?

Câu 262735: Đốt cháy 1,7 gam este X cần 2,52 lít oxi (đktc), chỉ sinh ra CO2 và H2O với tỉ lệ số mol nCO2 : nH2O = 2. Đun nóng 0,01 mol X với dung dịch NaOH thấy 0,02 mol NaOH tham gia phản ứng. X không có chức ete, không phản ứng với Na trong điều kiện bình thường và không khử được AgNO3, trong amoniac ngay cả khi đun nóng. Biết Mx < 140 đvC. Hãy xác định công thức cấu tạo của X?

A. HCOOC6H5

B. CH3COOC6H5

C. C2H5COOC6H5

D. C2H3COOC6H5

Câu hỏi : 262735
 • Đáp án : B
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Do nCO2 : nH2O = 2 nên ta đặt nCO2 = 2x và nH2O = x (mol)

  BTKL: m+ moxi = mCO2 + mH2O

  => 1,7 + 32.0,1125 = 44.2x + 18x => x = 0,05

  BTNT "C": nC = nCO2 = 0,1 mol

  BTNT "H": nH = 2nH2O = 2.0,05 = 0,1 mol

  BTKL: mO(X) = nX - mC - mH = 1,7 - 0,1.12 - 0,1 = 0,4 gam

  => nO = 0,025 mol

  X không có chức ete, không phản ứng với Na trong điều kiện bình thường và không khử được AgNO3, trong amoniac ngay cả khi đun nóng

  => X có ít nhất 2 nguyên tử O (X: là este)

  => C : H : O = 0,1 : 0,1 : 0,025 = 8 : 8 : 2

  Mà MX < 140 đvC => CTPT là C8H8O2

  X + NaOH theo tỉ lệ 1 : 2 và không khử được AgNO3/NH3 => X chỉ có thể là CH3COOC6H5

  Đáp án B

  Chú ý:

  HS có thể suy luận từ đáp án => X là este có dạng RCOOC6H5 => sau đó tìm X

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com