Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp M gồm 1 ancol no, hai chức X, 2 axit no, đơn chức Y, Z và 1 este T được tạo thành từ X, Y, Z. Đốt cháy hoàn toàn M cần 28 lít khí O2 (đktc) thu được 57,2 gam CO2 và 23,4 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng M trên trong dung dịch NaOH dư thu được dung dịch N chứa 0,2 mol một ancol, cô cạn N được chất rắn C. Tiến hành nung C với CaO dư thấy tạo thành 13,44 lít hỗn hợp khí D có tỉ khối với He là 2,25. Phần trăm khối lượng este T trong M là

Câu 262958: Hỗn hợp M gồm 1 ancol no, hai chức X, 2 axit no, đơn chức Y, Z và 1 este T được tạo thành từ X, Y, Z. Đốt cháy hoàn toàn M cần 28 lít khí O2 (đktc) thu được 57,2 gam CO2 và 23,4 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng M trên trong dung dịch NaOH dư thu được dung dịch N chứa 0,2 mol một ancol, cô cạn N được chất rắn C. Tiến hành nung C với CaO dư thấy tạo thành 13,44 lít hỗn hợp khí D có tỉ khối với He là 2,25. Phần trăm khối lượng este T trong M là

A. 29,56%.

B. 32,51%.

C. 22,66%.

D. 15,27%.

Câu hỏi : 262958
Phương pháp giải:

BTKL ⟹ mM = mCO2 + mH2O - mO2 = ?


Quy đổi M:Ta có \(14\overline n  + 2 = 2,25.4 = 9 \to \overline n \)


Bảo toàn nguyên tố C trong M ⟹ m


⟹ Ancol


mM = 0,6.53 + 0,2.62 - 18x = 40,6 ⟹ x


(C0,5H2COO)2C2H4  + 2H2O → 2C0,5H2COOH  + C2H4(OH)2


⟹ %mT

 • Đáp án : B
  (54) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  BTKL ⟹ mM = mCO2 + mH2O - mO2 = ?

  Quy đổi M:

  Ta có: \(14\overline n  + 2 = 2,25.4 = 9 \to \overline n  = 0,5\)

  Bảo toàn nguyên tố C trong M: 0,6.(0,5 + 1) + 0,2.m = 1,3 ⟹ m = 2

  ⟹ Ancol: C2H6O2

  mM = 0,6.53 + 0,2.62 - 18x = 40,6 ⟹ x = 0,2 mol

  (C0,5H2COO)2C2H4  + 2H2O → 2C0,5H2COOH  + C2H4(OH)2

  0,1                             ←  0,2

  ⟹ \(\% {m_T} = \dfrac{{0,1.132}}{{40,6}}.100\%  = 32,51\% \)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com