Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho số phức  thỏa mãn \(\left| {z - 1} \right| = 5\). Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức \(w\) xác định bởi \(w=\left( 2+3i \right).\overline{z}+3+4i\) là  một đường tròn bán kính \(R.\) Tính \(R.\)

Câu 263809: Cho số phức  thỏa mãn \(\left| {z - 1} \right| = 5\). Biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức \(w\) xác định bởi \(w=\left( 2+3i \right).\overline{z}+3+4i\) là  một đường tròn bán kính \(R.\) Tính \(R.\)

A.  \(R=5\sqrt{17}\)                

B.  \(R=5\sqrt{10}\)                

C.  \(R=5\sqrt{5}\)                  

D.  \(R = 5\sqrt {13} \)

Câu hỏi : 263809

Phương pháp giải:

Thế số phức từ yêu cầu vào giả thiết để biểu diễn môđun liên quan đến số phức w

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\left| z-1 \right|=\left| \overline{z-1} \right|=\left| \bar{z}-1 \right|=5\) mà \(w=\left( 2+3i \right)\bar{z}+3+4i\Leftrightarrow \bar{z}=\frac{w-3-4i}{2+3i}\)

  Suy ra \(\left| \frac{w-3-4i}{2+3i}-1 \right|=5\Leftrightarrow \left| \frac{w-5-7i}{2+3i} \right|=5\Leftrightarrow \frac{\left| w-5-7i \right|}{\left| 2+3i \right|}=5\Leftrightarrow \left| w-5-7i \right|=5\sqrt{13}.\)

  Do đó, tập hợp điểm biểu diễn số phức \(w\) là đường tròn tâm \(I\left( 5;7 \right),\) bán kính \(R=5\sqrt{13}.\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com