Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Cho hình vẽ sau:

 

Em hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Câu 267532:  Cho hình vẽ sau:


 


Em hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. \(\widehat{\ {{H}_{1}}}\) và \(\widehat{\ {{K}_{1}}}\) là hai góc so le trong

B. \(\widehat{\ \ {{H}_{4}}}\) và \(\widehat{\ {{K}_{4}}}\) là hai góc đồng vị

C.    \(\widehat{\ {{H}_{3}}}\) và \(\widehat{{{K}_{4}}}\) là hai góc so le ngoài

D.     \(\widehat{\ {{H}_{4}}}\) và \(\widehat{\ {{K}_{2}}}\) là hai góc so le trong.

Câu hỏi : 267532

Phương pháp giải:

 Áp dụng khái niệm hai góc đồng vị, so le trong, so le ngoài, trong cùng phía.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\widehat{{{H}_{1}}}\) và \(\widehat{{{K}_{1}}}\) là hai góc so le trong (sai, vì đó là 2 góc đồng vị, loại đáp án A)

  \(\widehat{{{H}_{4}}}\) và \(\widehat{{{K}_{4}}}\) là hai góc đồng vị (đúng, chọn B)

  \(\widehat{{{H}_{3}}}\) và \(\widehat{{{K}_{4}}}\) là hai góc so le ngoài (sai, vì đó là 2 góc trong cùng phía, loại đáp án C)

  \(\widehat{{{H}_{4}}}\) và \(\widehat{{{K}_{2}}}\) là hai góc so le trong (sai, vì đó là 2 góc so le ngoài, loại đáp án D)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com