Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy là hình chữ nhật \(ABCD\)  biết \(AB=2\),  \(AD=3\),  \(SD=\sqrt{14}\)  Tam giác \(SAB\) cân tại \(S\) và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Gọi \(M\) là trung điểm của \(SC\)  Côsin của góc tạo bởi hai mặt phẳng \((SBD)\) và \((MBD)\) bằng

Câu 267825:  Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy là hình chữ nhật \(ABCD\)  biết \(AB=2\),  \(AD=3\),  \(SD=\sqrt{14}\)  Tam giác \(SAB\) cân tại \(S\) và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Gọi \(M\) là trung điểm của \(SC\)  Côsin của góc tạo bởi hai mặt phẳng \((SBD)\) và \((MBD)\) bằng


A.  \(\frac{\sqrt{3}}{3}\)

 

B. \(\frac{43}{61}\)

C.  \(\frac{5}{7}\)

D.  \(\frac{\sqrt{2}}{3}\)

Câu hỏi : 267825
  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com