Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

KClO3  \(\xrightarrow{{t_{}^0}}\)  KCl    +      O2 

FeCl2   +  AgNO3  \(\xrightarrow{{}}\)   Fe(NO3)2      +   AgCl

Fe    +   HCl  \(\xrightarrow{{}}\)  FeCl2     +  H2

Al   +   Cu(NO3)2   \(\xrightarrow{{}}\)  Al(NO3)3   +  Cu

Câu 269300: Hoàn thành các phương trình hóa học sau:


KClO3  \(\xrightarrow{{t_{}^0}}\)  KCl    +      O2 


FeCl2   +  AgNO3  \(\xrightarrow{{}}\)   Fe(NO3)2      +   AgCl


Fe    +   HCl  \(\xrightarrow{{}}\)  FeCl2     +  H2


Al   +   Cu(NO3)2   \(\xrightarrow{{}}\)  Al(NO3)3   +  Cu

Câu hỏi : 269300

Phương pháp giải:

Chọn hệ số thích hợp điền trước các công thức hóa học sao cho tổng số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng nhau

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Viết đúng mỗi PTHH, cân bằng đúng cho 0,5 điểm. Nếu viết sai hoặc cân bằng sai trừ 0,25 điểm.

  2KClO3  \(\xrightarrow{{t_{}^0}}\)   2KCl    +      O2 

  FeCl2   +  2AgNO3  \(\xrightarrow{{}}\)    Fe(NO3)2      +   2AgCl↓

  Fe    +   2HCl    \(\xrightarrow{{}}\)   FeCl2     +  H2

  2Al   +   3Cu(NO3)2  \(\xrightarrow{{}}\) 2Al(NO3)3   +  3Cu↓

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com