Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một tế bào của ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thế  được kí hiệu là : AaBbDdXY mỗi chữ cái ứng với 1 nhiễm sắc thế  đơn. Nếu trong quá trình nguyên phân của tế bào đó đã hình thành 127 thoi vô sắc thì tế bào đó đã trải qua mấy lần nguyên phân ?

Câu 269533: Một tế bào của ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thế  được kí hiệu là : AaBbDdXY mỗi chữ cái ứng với 1 nhiễm sắc thế  đơn. Nếu trong quá trình nguyên phân của tế bào đó đã hình thành 127 thoi vô sắc thì tế bào đó đã trải qua mấy lần nguyên phân ?

A. 16

B. 7

C. 8

D. 5

Câu hỏi : 269533
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lần nguyên phân thứ nhất, từ 1 tế bào mẹ tạo 2 tế bào con nên hình thành 20=1 thoi vô sắc

  Lần nguyên phân thứ hai, từ 2 tế bào tạo 4 tế bào, hình thành 21=2 thoi vô sắc.

  Lần nguyên phân thứ ba, từ 4 tế bào tạo 8 tế bào, hình thành 22=4 thoi vô sắc

  .....

  Lần nguyên phân thứ x, từ 2(x-1) tế bào tạo ra 2x tế bào, hình thành 2(x-1) thoi vô sắc

  Vậy tổng cộng trong quá trình nguyên phân, số thoi vô sắc hình thành là

  20+21+22+.....+2(x-1)= 2 x  - 1

  Theo bài ra, có 127 thoi dc hình thành nên 2x -1 = 127 => x=7.

  Từ bài trên ta rút ra được công thức tổng quát: 1 tế bào nguyên phân k lần, số thoi vô sắc hình thành là 2k – 1

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com