Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể  khác đột biến gen ở điểm nào?

Câu 270055: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể  khác đột biến gen ở điểm nào?

A. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể  làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng còn đột biến gen thường có hại cho sinh vật. 

B. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể  làm tăng hoặc giảm số lượng gen trong nhiễm sắc thể  thì đột biến gen làm tăng hoặc giảm số lượng nuclêôtit trong ADN. 

C. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể  làm thay đổi số lượng hoặc trình tự các gen trong nhiễm sắc thể  thì đột biến gen làm thay đổi số lượng hoặc trình tự các cặp nuclêôtit trong ADN. 

D. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể  gây chết sinh vật còn đột biến gen chỉ ảnh hưởng đến kiểu hình của sinh vật.  

Câu hỏi : 270055
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đột biến cấu trúc NST làm thay đổi số lượng hoặc trình tự các gen trong NST

  Đột biến gen làm thay đổi số lượng hoặc trình tự các cặp nu trong ADN

  Tóm lại đột biến cấu trúc lên quan đến một hoặc một số gen.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com