Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bộ NST của 1 loài thực vật có 5 cặp (kí hiệu I,II, III,IV, V). Khảo sát 1 quần thể loài này phát hiện thấy 3 thể đột biến (kí hiệu a,b,c). Phân tích tế bào học 3 thể đột biến đó thu được kết quả:

Tên của các thể đột biến a,b,c lần lượt là

Câu 270138: Bộ NST của 1 loài thực vật có 5 cặp (kí hiệu I,II, III,IV, V). Khảo sát 1 quần thể loài này phát hiện thấy 3 thể đột biến (kí hiệu a,b,c). Phân tích tế bào học 3 thể đột biến đó thu được kết quả:Tên của các thể đột biến a,b,c lần lượt là

A.  thể 3, thể 4, thể 1. 

B. thể 3, thể 1, thể 0.

C. tam bội, thể 1, thể 3.

D. tam bội, thể 3, thể 1.

Câu hỏi : 270138
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tên gọi của 3 thể đột biến là: a. tam bội, b. thể ba, c. thể một.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com