`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành hàng không của nước ta hiện nay?

Câu 271173: Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành hàng không của nước ta hiện nay?

A. Cơ sở vật chất hiện đại hóa nhanh chóng

B. Mở nhiều đường bay thẳng đến các nước.

C. Ngành non trẻ nhưng phát triển rất nhanh

D. Vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn nhất

Câu hỏi : 271173
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ngành hàng không chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu khối lượng vận chuyển hàng hóa (chỉ 0,1% cơ cấu vận tải – bảng số liệu sgk Địa lí 12 trang 136)

  => Phát biểu ngành hàng không vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn nhất là không đúng

  => Chọn đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com