Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhân tố nào sau đây tác động chủ yếu đến sự thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển ở  Bắc Trung Bộ?

 

Câu 271200: Nhân tố nào sau đây tác động chủ yếu đến sự thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển ở  Bắc Trung Bộ?


 

A. Mở rộng các cơ sở công nghiệp chế biến thủy sản.

B. Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ.

C. Tăng cường phương tiện hiện đại để đánh bắt xa bờ.

D. Phát triển cơ sở hạ tầng kĩ thuật dịch vụ nghề cá.

Câu hỏi : 271200
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ở Bắc Trung Bộ, hiện nay, việc nuôi thủy sản nước lợ, nước mặn được phát triển khá mạnh, đang làm thay đổi khá rõ nét cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển (sgk Địa lí 12 trang 157). Việc đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản vừa tạo việc làm, vừa tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân, vừa góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển, không còn phụ thuộc vào đánh bắt hoặc trồng trọt mà chủ động hơn trong sản xuất.

  = Chọn đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com