Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây đúng với tự nhiên miền Đông Trung Quốc?

Câu 271274: Phát biểu nào sau đây đúng với tự nhiên miền Đông Trung Quốc?

A. Địa hình núi cao chiếm hầu hết diện tích.        

B. Là nơi bắt nguồn của các con sông lớn.

C. Gồm các dãy núi cao, sơn nguyên, bồn địa.  

D.  Có những đồng bằng châu thổ rộng lớn.

Câu hỏi : 271274
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Miền Đông Trung Quốc có các đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa màu mỡ (sgk Địa lí 11 trang 87)

  => Chọn đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com