`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vào giữa thế kỷ XIX, trước nguy cơ xâm lược của các nước tư bản phương Tây, triều đình nhà Nguyễn thực hiện chính sách nào?

Câu 271655: Vào giữa thế kỷ XIX, trước nguy cơ xâm lược của các nước tư bản phương Tây, triều đình nhà Nguyễn thực hiện chính sách nào?

A. Cải cách, mở cửa.

B. Tự do tôn giáo.

C.  Bế quan tỏa cảng.

D. Cải cách văn hóa.

Câu hỏi : 271655

Phương pháp giải:

sgk 11 trang 107.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vào giữa thế kỷ XIX, trước nguy cơ xâm lược của các nước tư bản phương Tây, triều đình nhà Nguyễn thực hiện chính sách “bế quan tỏa cảng”, khiến cho nước ta bị cô lập với thế giới bên ngoài.

  Chọn đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com