`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai vật M1 và M2 dao động điều hòa cùng tần số. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x của M1 và vận tốc v2 của M2 theo thời gian t. Hai dao động của M1 và M2 lệch pha nhau

Câu 272247: Hai vật M1 và M2 dao động điều hòa cùng tần số. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x của M1 và vận tốc v2 của M2 theo thời gian t. Hai dao động của M1 và M2 lệch pha nhau


A.  \(\frac{{\pi }}{3}\)

B.  \(\frac{{2\pi }}{3}\)

C.  \(\frac{{5\pi }}{6}\)

D.  \(\frac{{\pi }}{6}\)

Câu hỏi : 272247
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án D

  v2 nhanh pha hơn x1 một góc \(\frac{{2\pi }}{3}\)

  => x2 và x1 lệch pha nhau một góc \(\frac{{2\pi }}{3} - \frac{\pi }{2} = \frac{\pi }{6}\)

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com