Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các chữ in hoa là alen trội và chữ thường là alen lặn. Mỗi gen quy định 1 tính trạng. Thực hiện phép lai: P: ♀ AaBbCcDd × ♂ AabbCcDd. Tỉ lệ phân li của kiểu hình aaB-C-dd là

Câu 273002: Các chữ in hoa là alen trội và chữ thường là alen lặn. Mỗi gen quy định 1 tính trạng. Thực hiện phép lai: P: ♀ AaBbCcDd × ♂ AabbCcDd. Tỉ lệ phân li của kiểu hình aaB-C-dd là

A. 7/128

B. 3/128. 

C.  5/128

D. 9/128.

Câu hỏi : 273002
 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tỷ lệ kiểu hình aaB-C-dd =  \(\frac{1}{4}aa \times \frac{1}{2}Bb \times \frac{3}{4}C -  \times \frac{1}{4}dd = \frac{3}{{128}}\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com