Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chiếu một tia sáng vuông góc với mặt một gương phẳng. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây?

Câu 273063: Chiếu một tia sáng vuông góc với mặt một gương phẳng. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây?

A. r = 90°          

B. r = 45°

C. r = 180°

D.  r = 0°

Câu hỏi : 273063

Phương pháp giải:

Định luật phản xạ ánh sáng:


+ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.


+ Góc tới bằng góc phản xạ.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi chiếu tia tới vuông góc với mặt phẳng gương, tia tới trùng với pháp tuyến. Do đó góc tới bằng góc phản xạ bằng 0.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com