`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ngày 22/6, khu vực nào trên Trái Đất có hiện tượng đêm địa cực (đêm dài 24 giờ)?

Câu 273539: Ngày 22/6, khu vực nào trên Trái Đất có hiện tượng đêm địa cực (đêm dài 24 giờ)?

A. Từ vòng cực đến cực

B. Chí tuyến đến vòng cực

C. Từ vòng cực Bắc đến cực Bắc

D. Từ vòng cực Nam đến cực Nam

Câu hỏi : 273539
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ngày 22/6, MT lên thiên đỉnh ở chí tuyến Bắc, vòng cực Bắc – cực Bắc có 24h là ngày (ngày địa cực), Nam bán cầu ngược lại nên có đêm địa cực vào 22/6 từ vòng cực Nam đến Cực Nam

  => chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com